Kleurslag: Groen
Kleur:
Man / Pop:
Kop:
Helder groen

Voorhoofd en schedel:
Helder diep groen
Wangen en keel:
Een nuance lichter
Borst, buik en flanken:
Helder groen
Mantel / rugdek en stuit:
Helder groen
Vleugels:
Helder groen
Staart:
Helder groen
Poten:
Vleeskleurig
Nagels:
Zwartgrijs
Snavel:
Hoornkleurig iets grijs overgoten, met  donkere snavelpunt
Ogen:
Donkerbruin

Tekening:

Achterschedel en nek:
Fijne regelmatige zwarte omzoming
Mantel en rugdek:
Fijne regelmatige zwarte omzoming
Stuit:
Fijne zwarte bestreping
Flanken:
Regelmatige verticale zwarte bestreping
Broek:
Regelmatige ruitvormige zwarte stippen
Vleugelbocht:
Zwart
Vleugelbanden:
Zwart
Bovenstaart:
Middelste pennen man zwart, bij pop alleen de punt
Onderstaart:
Zwart ruitvormige stippen, naar punt staart worden de stippen kleiner