Kleurslag: Ino Turquoise
Kleur:
Man / Pop:
Kop:
Zacht geel
Voorhoofd en schedel:
Zacht geel
Wangen en keel:
Een nuance lichter
Borst, buik en flanken:
Zacht geel
Mantel / rugdek en stuit:
Zacht geel
Vleugels:
Zacht geel
Staart:
Zacht geel
Poten:
Vleeskleurig
Nagels:
Hoornkleurig
Snavel:
Hoornkleurig
Ogen:
Rood

Tekening:

Achterschedel en nek:
Fijne regelmatige witte omzoming
Mantel en rugdek:
Fijne regelmatige witte omzoming
Stuit:
Fijne witte bestreping
Flanken:
Regelmatige verticale witte bestreping
Broek:
Regelmatige ruitvormige witte stippen
Vleugelbocht:
Wit
Vleugelbanden:
Wit
Bovenstaart:
Zacht geel
Onderstaart:
Witte ruitvormige stippen, naar punt staart worden de stippen kleiner