Kleurslag: Misty Groen
Kleur:
Man / Pop:
Kop:
Bleek groen
Voorhoofd en schedel:
Bleek groen
Wangen en keel:
Een nuance lichter
Borst, buik en flanken:
Bleek groen
Mantel / rugdek en stuit:
Bleek groen
Vleugels:
Bleek groen
Staart:
Bleek groen
Poten:
Vleeskleurig
Nagels:
Lichtgrijs
Snavel:
Hoornkleurig iets grijs overgoten met eendonkere snavel punt
Ogen:
Donkerbruin

Tekening:

Achterschedel en nek:
Fijne regelmatige bleek zwarte omzoming
Mantel en rugdek:
Fijne regelmatige bleek zwarte omzoming
Stuit:
Fijne bleek zwarte bestreping
Flanken:
Regelmatige verticale bleek zwarte bestreping
Broek:
Regelmatige ruitvormige bleek zwarte stippen
Vleugelbocht:
Bleek zwart omzoomde veertjes
Vleugelbanden:
Bleek zwart
Bovenstaart:
Middelste pennen man bleek zwart, bij pop alleen de punt
Onderstaart:
Bleek zwarte ruitvormige stippen, naar punt staart worden de stippen kleiner